Regulamin serwisu zvs.pl
Regulamin

1. Właścicielem serwisu jest VXN Marcin Gański z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 33, NIP: 5891886604, REGON: 221944780.

2. Serwis zvs.pl to darmowe narzędzie do skracania długich linków na krótkie w postaci zvs.pl/ (część stała), oraz końcówki, która może składać się z znaków a-z oraz liczb, generowanej automatycznie przez system serwisu.
Przykładowy link: zvs.pl/zvspl

3. Użytkownik korzystający z serwisu zvs.pl, akceptuje w pełni warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać.

4. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za strony do których przekierowuje skrócony link. Prowadzi bieżącą weryfikację linków i reaguje na zgłoszone problemy, oszustwa czy próby łamania prawa.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane korzystaniem z serwisu zvs.pl.

6. Pełną odpowiedzialność za dane wprowadzane na stronie zvs.pl bierze użytkownik, a każde zachowanie logowane jest wraz z adresem IP użytkownika.

7. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, przy czym każda zmiana regulaminu wymaga poinformowania użytkowników.

8. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że linki będą działały w każdym czasie, jednak dołoży wszelkich starań, aby tak było.

9. Właściciel serwisu nie udziela żadnej gwarancji na działanie skróconych linków.

10. URL które używane są do celów niezgodnych z polskim prawem, lub używane do rozsyłania SPAM-u będą usuwane.

11. URL wygenerowane w serwisie zvs.pl działają bez ograniczeń czasowych. Jednak właściciel serwisu może w każdym czasie blokować linki według własnego uznania, szczególnie jeśli łamane jest prawo, lub URL wykorzystywane są do rozsyłania SPAM-u.